MK Knjigovežnica i kartonaža

  • Habent sua fata libelli

    Knjige imaju svoju sudbinu


    ( Terencijan Mauro )


koNTAKT

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3

Adresa: Voćarska 106

Tel./Fax: 01/4680447

Mobitel: 098280204

E-mail: info@mk-knjigoveznica.hr

 

O NAMA

Obrt posluje od 1989. godine i pruža sve usluge vezane uz knjigovežačke radove. Radimo restauraciju starih knjiga sa laminacijom (zaštita specijalnom folijom nanesena vrućim postupkom), popravke i uveze starih knjiga, časopisa i novina, te  klasične uveze nove građe. Na sve uvezane knjige možemo otisnuti naslov u zlatu ili drugim bojama. Radimo i specijalne uveze u kožu ili polukožu sa francuskim hrptom. Za restauraciju stare građe zadužen je naš restaurator tehničar s dozvolom za rad na restauriranju arhivske i knjižne građe te umjetnina na papiru od Ministarstva kulture. Sve  knjige  šivamo na ruku, te popravljamo specijalnim materijalima predviđenim u tu svrhu. Za restauraciju papira (knjiga) koristimo samo bezkiselinske materijale od provjerenih dobavljača kao što je Neschenov filmoplas, Japanski papir (Japiko) i slično. Sav materijal je pohranjem u specijalnom regalu, gdje je zaštićen od utjecaja svjetla, prašine i drugih oštećenja.

saznajte više...